Captain Carwash

  • Carwash
5673 N. Hamilton Rd.
Gahanna, OH 43230
(614) 933-9274